Otaliga som ager varit ihop tillsamman sin delagare mirake en langre epok vittnar

Otaliga som ager varit ihop tillsamman sin delagare mirake en langre epok vittnar

All saso e passag inneha varit inom en langre forhallande kanner till att relationer kraver hart syssla samt deltagande. Det befinner si icke alltid ett dans villi rosor och inom somliga stank avga det med att relationen dor.

Drygt halften utav all sasom gifter sig kommer att avskilja sig i enlighet me S . Det ar en patand procentsats samt det befinner si latt att be om nagot sig; Skiljer vi oss sta latt?

Relationsexperten narvarande ar kriserna Azerbajdzjan kvinnor ert kondition kan overleva

Nagon kris kan forklaras sasom nagot saso tillats dig att vackl villig dig sjalv/din delagare sam din samband. Orsaken kan skift.

– ett andel anser att det krisar for att karl inte ager kontroll ovanfor vad partnern astadkommer, andra anse att nago kris befinner sig nar e forraderi age skett. Det kan besta otrohet, kanslomassig eller kroppslig, samt det kan finnas svek darbort hane kanner sig hast samt forsvarslo i relationen, sager Charlotte Sander, samtalsterapeut samt relationsradgivare som driver.

Saken da vanligaste krisen inom nagon forhallande befinner sig att tilliten brista och att det man en gang hade inte langre finns innestaende eller att ens kompanjon ick langre befinner si hangiven inom relationen inte med age istallet vant sig bort. Charlotte Sander avse emellertid att det ej tvingas gora ifall synd, utan istallet att den andra partnern inneha stangt itu samt slutat finnas till tillmotesgaende och vetgiri.

Charlotte Sander berattar att hon tittar otaliga tva saso gar igenom ett nodsituatio postumt att deras nyforalskelse age lagt sig. Saken da forena partnern age langtat efter att na at vardagskarleken under tiden saken da andra saknar passionen och saken dar himlastormande kanslan som en foralskelse vanligtvis innebar.

– dett kan skapa att det blir snedfordelnin sam framst sa skapar det otillracklighetskanslor hos bada. Saken da sasom vill aga vardagskarleken forstar ick underben den skal producera darfor at vara ok sam bliva omtyckt saso den blev under foralskelsefasen. Samt saken da sasom bris passionen anser ick att partnern langre befinner si lagom och finner sig personligen dessutom bristande i att icke amna eller veta finnas till ino vardagskarleken, sager Charlotte Sander.

ifall att do inte forgott kanner sig foralskade. Det befinner sig ett allbekant antydan och nagot sasom i enlighet me Charlotte Sander oroar otaliga tv. Hon menar att vi inneha vandra gallande myten ifall att karl oupphorlige skall berora sig kar och bums antaga att nagot ar inkorrekt nar saken dar kanslan icke finns darborta oupphorlige.

– Allt promenera ino cykler skad vi inser ick evig det och kan heller ej stadse godkanna att det ar sa.

– Nar man ej kommer framat inte med tillat nagon fast nodsituation som beror pa att karl inte kan inte komma iha, ganska ick kan forlata eller na nagon slags godkannande bruten det som har utlost krisen. Do ar ungefar omojliga att greppa sig vi, uppg Charlotte Sander.

De svaraste kriserna, anser hon, befinner si nar det finns ett snedfordelning i viljan att haffa sig igenom krisen. Att saken da forena personen drar en tyngre lass an den andra.

– mig anta att forsavit loften ifall sam om aterigen sviks sa tappas respekten och det ar tufft att patraffa i retu. Tilliten nar en pric dar den ej promenera att uppfora langre och ofta befinner sig saken dar punkten nastan klar nar karl nar saken da. Man kanner till plotsligen att herre ar fullandad samt nykter.

– absolut forsavit det forekommer kroppslig alternativt mental misshandel. Missbruk. Om det finns nagon kontinuerligt syn som fortsatter sam nar hane ager kommit fram at att man ej langre ager odl kopiost gemensamt. Dessa befinner sig dom odl kallade gra skilsmassorna, anser Charlotte Sander samt fortsatter

– Men andock kan separera som kompisar och riktig atra varandra lycka till, arli menat. Men att vi skiljer oss for spartanskt idag tar mi distan a. Kanske befinner si det enklare villi det sattet att vi idag icke befinner sig lika ekonomiskt inte fri. Skada det stoder ingen att pasta att vi skiljer oss sta spartanskt, mi traffar ju dagligen personer som upplever att skilsmassan befinner si det absolut varsta dom har vandrat genom.

Istallet uppg Charlotte Sander att hon vill att vi amna existera mer proaktiva skada framforallt ej stressa in inom relationer vilket hon marker att massa astadkommer idag.

Relationsexpertens 3 rad darfor att hantera en nodsituation

– Nar man befinner sig inom en nodsituatio odl befinner si det ju fa ‘break it or make it’. Ifall kar istallet tanker ‘break it AND make it’, namligen inser att exakt inom saken da narvarande krisen, sasom ju kan finnas till odla smartsam och forkrossande, odl ges hane samt en mojlighet att nog sta forsta gangen kungen jatte- lange sannerligen tilltala varandra samt det nog ar etta gangen kungen oforandrad lange sasom hane verkligen ”ser” varandra.

– Det nog inte langre finns nagot smusse och skulden nog lattar nar sanningen ar framme. Att gripa chansen sam utifran sig sjalv delge korrekt vad man personligen burit villig, langtat postumt sam antagligen sett, kant samt tankt kan befinna det som blir det darborta ‘AND’.

– otaliga radslor samt tassandet villig ta stav varandra forsvinner nar bota relationen stalls villi sin spets sam man befinner si sa, odla intill att dumpa varandra. Dett kan besta till favor samt; forsavitt hane kan greppa sig mot diskussion samt ej anklagelser, och sannerligen ager en onskan att ta forpliktels, bade for sig allena samt relationen. Att till slut fa skriva och kan handa samt erhall bekraftat det hane kant eller tankt lange kan vara det sasom samt astadkomme att man kan placera det har bakanfor sig.