Nar homosexualitet borjade ses saso nago sjukdom tyckte manga att det varje misstag att homosexuella

Nar homosexualitet borjade ses saso nago sjukdom tyckte manga att det varje misstag att homosexuella

samt bisexuella skulle straffas forut sin sexualitet. Istallet behovdes information samt support. Men det fanns aven do som trodde att homosexualiteten skulle spridas forsavit det icke langre vart straffbart samt att det skulle befinna farligt forut samhallet. Det tog flera ar bruten politiskt syssla samt fakt fran engagerade dokto och andra aktivister innan riksdagen gjorde homosexualitet lagligt. Elise Ottesen-Jensen varenda en it dom folk sasom spred kannedom forsavitt manniskors sexualitet sam som tyckte att lagen skulle andras.

De delade in manniskors sexualitet i kategorier tillsammans skild benamningar

Idag befinner si det olagligt tillsammans sexuella relationer emella mannisko fran dito kon ino 78 fran varldens lander. Fem lander ager dodsstraff. Skad massa andra lander inneha tagit bort tryta lagforbud till homosexualitet mirake framti halvan av 1900-talet och bor-talet. Lagandringarna ar resultatet bruten flertal manniskors och organisationers drabbning darfor at homosexuella, bisexuella, transpersoner samt queera ska ha likadan manskliga rattigheter som andra. Inom FN s redovisning om dom manskliga rattigheterna star bland ovrigt att alla persone befinner si fodda gratis tillsammans oforandrad nytta, att all skall finnas till identiska for lagen och skyddas kontra diskriminering.

Erotisk laggning blir ett identitet

Att synen villi homosexualitet forandrades fran att traffa sasom kriminellt mot att ses saso nagon akomm hanger tillsamman med nago andrad syn pa sexualitet generellt. Efter patryckningar framforallt av nybildade grupper it homosexuella i Europa borjade doktor ino slutet itu 1800-talet studera sexualitet saso nago fraktio manniskans natur. Genom att gora en dyli fragmentering tyckte likas lakarna att de kunde betrakta att somlig persone vart mer normala ann andra.

Forra vart det framfo somliga sexuella handlingar som betraktades som onormala samt sjuka – exempelvis ligga med med kreatu, analsex alternativ konsumgange tillsamman nagon utav samma kon. Det kallades stav djursex alternativ synd och vart icke nagon akomm, inte med nago otrohe samt en forbrytelse. Inom lagen saso gallde fram till 1944 i Sverige vart det just saken dar sexuella handlingen saso var brottet, inte att finnas till homosexuell. Sodomi forknippades utan ett sarskild flock persone, utan allihopa manniskor ansags kunna gora syndiga saker forsavitt de inte anstrangde sig darfor at leva precis.

Orden lesbisk sam heterosexuell myntades bruten saken dar ungerska aktivisten samt forfattaren gubbe Maria Benkert von Kertbeny 1868 sam spreds itu saken da tyske sexologen Richard von Krafft-Ebing. Svenska sprake dokto var spann saken dar tiden strongt paverkade fran german vetenskap. Forsta gangen ordet homosexuell anvandes kungen svenska spraket var 1874 inom nago svensk person oversattning bruten nago german lakarbok. I svensk perso media anvandes ordet forst 1907 inom rapporteringen runt fallet tillsammans Nils Santesson. Kungen 20- samt 30-talet borjade ordet bliva mer officiell anvant, aven om andra aldre glosa sasom ”sodomiter” och ”perversa” samt annu anvandes.

Nar begreppet heterosexualitet forst borjade anvandas itu doktor varje det ett framatskridande til en vetenskapligt taktik att kissbrides.com gå till webbplatsen askad sexuellt sallskap, som innefattade biologiska forklaringar mot lust och dragnin. Det ha stod i kontrast til tidigare viktorianska karleksideal. Vetenskapsmannen stravade postumt att losa pa underbe saso varje normala sam divergerande beteenden och drifter. Gift och manniskobarn sags fortsatt som ett manniskas avsikt tillsamman livet. Det vart dessutom avgorande darfor att nago karl skulle traffas saso en faktisk hane samt nago dam sasom ett autentisk kvinna. I ett sexhandbok av slutet bruten 1800-talet star exempelvi att

”Aktenskapet befinner si bota manniskoslaktets forordning; saken dar sasom inom mognare ar dor ogift, ager forfelat bot sitt livs andamal, sam hane kan allts tillsamman den fullkomligaste precis objektiv aktenskapet so det hogsta sam heligaste i menniskolivfet.”

Saken da normala sexualiteten kopplades aven mot ett saker stan samt ”ras”. Det vart saken dar borgerliga vasterlandska manniskan som ansags besta maximu utvecklad samt tat till ett ”civiliserad” sexualitet. Det varje denna ideal som blev tongivande forut hur sexualitet betraktades samt kontrollerades. Religion fick mindre makt och istallet fick befolkningspolitik, sam saken dar odla kallade degenerationsfaran, storre roll.